Årsmöte

Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas varje år innan mars månads slut. Kallelsen till årsmötet ska utlysas till medlemmarna senast tre veckor innan planerat datum på det vis styrelsen bestämt.

Lärbro IF´s stadgar