Värdegrund och Föreningspolicy inom Lärbro IF

Värdegrund

 • Lärande – Lärbro IF ska vara en lärande förening där vi ska ha en hjälpsam och varm attityd mot alla inom föreningen och delge oss våra erfarenheter och kunskaper för att tillsammans utveckla varandra. Tillsammans ska vi ha en öppen och nyfiken syn på de förändringar som sker.
 • Inkluderande- Lärbro IF ska vara en inkluderande förening där alla ska känna sig välkomna och kunna bidra och delta. Vi ska ha noll tolerans mot mobbning och kränkning och alla ska jobba för att alla ska känna sig trygga och säkra på våra aktiviteter.
 • Fotboll- Lärbro IF ska ha fotboll som innehåller glädje, utveckling och gemenskap. Vi ska inrikta oss på breddfotboll så att alla kan vara med. Vi ska undvika klubb-i-klubb tänk och tillsammans bygga en stark klubb-anda där vi alla står upp för varandra. Vi ska glädjas med varandra vid medgångar och peppar varandra vid motgångar.

Föreningspolicy

 • Det är styrelsens ansvar att uppmuntra att vår värdegrund och föreningspolicy efterlevs och tillsammans med föreningens ledare regelbundet se till att den hålls levande för utövare och föräldrar. Bristande respekt för vår värdegrund och föreningspolicy kan innebära att man utesluts ur föreningen.
 • Alla medlemmar, utövare, ledare, styrelse och föräldrar har ett stort ansvar att följa vår värdegrund och föreningspolicy samt att vara goda förebilder.
 • Lärbro IF ska uppmuntra utövare att hålla på med fler idrotter oavsett förening.
 • Lärbro IF ska ha en verksamhet fri från droger och alkohol.
 • Vi vill inte att barn under 15år dricker energidrycker i samband med föreningens aktiviteter.
 • Hela Forsavallen är en rökfri zon och ingen rökning ska förekomma i samband med träning och matcher. Snusning och e-cigaretter sker diskret från barn och ungdomar.
 • För att säkerställa ett gott ledarskap och utveckling av barnens intresse uppmuntras att alla föreningens ledare att gå ledarutbildning hos förbundet och alla ledare ska ha lämnat utdrag från brottsregistret.
 • Vi ska ha noll tolerans mot mobbning och kränkningar och inte tillåta gamla jargonger och sexistiska attityder. Barnen ska sättas i centrum och känna att de kan delta utifrån sina förutsättningar.
 • Lärbro IF ska uppmuntra till rörelse och socialt umgänge, inte bara för att att ha roligt tillsammans ihop utan även för att det är bra för en god psykisk hälsa.
 • Omfattar alla som genomför transporter för vår förening.  
 • Använd säkerhetsbälte och följ alla trafikregler som finns i trafiken och anpassa din körning till rådande väderlek och omständigheter.  
 • Total nykterhet är ett krav  
 • Övningskörning under föreningsresor är ej tillåtet 
 • Fordonet ska vara godkänt av svensk bilprovning och vara beskattad 
 • Fordonet ska vara försett med korrekt däck för årstiden och med rätt mönsterdjup.  
 • Utöver detta ska föreningen verka för att uppmuntra att alla använder cykelhjälm till och från Forsavallen när man cyklar, använder sparkcykel samt elcykel och att man ser till att ha reflexer och lyse när det är mörkt.