Styrelsen

Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet och rekryteras med hjälp av valberedningen. Varje styrelseledamot eller suppleant blir vald på två år bortsett från ordförande som sitter på ett år i taget. Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas varje år innan mars månads slut. Kallelsen till årsmötet ska utlysas till medlemmarna senast tre veckor innan planerat datum på det vis styrelsen bestämt.

Valberedning 2022

Jimmy Jonssonjimmyjon8702@hotmail.com
Charlotta Söderströmcharlotta.soderstrom2@gmail.com
Christer Hanssonchrister.hansson1978@gmail.com

Styrelsen 2022

BefattningNamnE-postValår
OrdförandeAlf Hanssonalf.hansson@larbroif.se2022-2023
KassörThomas Nymanthomas.nyman@larbroif.se2021-2023
SekreterareJessica Hägbomjessica.hagbom@larbroif.se2021-2023
StyrelseledamotMorgan Jakobssonmorgan.jakobsson@larbroif.se2022-2024
StyrelseledamotEwa Saarelaewa.saarela@larbroif.se2021-2023
StyrelseledamotMikael Bogsjömikael.bogsjo@larbroif.se2022-2024
StyrelseledamotVakant plats*stryelsen@larbroif.se——–
* vill du engagera dig i styrelsen går det bra att kontakta någon i styrelsen eller i valberedningen