Nu och Då

Lärbro IF är en gammal förening som grundades 1925 och har genom åren haft olika idrotter och sektioner inom föreningen. Under krigens tid vilade föreningen för att under 1950-talet åter ta ny kraft och flyttade 1955 sin verksamhet till Forsavallen efter att det som då var Lärbro Kommun beslutat att upplåta en bit mark till idrottsföreningen för att anlägga en idrottsplats. Engagemanget och viljan från bygden var då stor och stark och idrottsplatsen byggdes i princip upp helt med ideella krafter och lokala ekonomiska insatser. Det är också på de grunderna föreningen idag lever vidare. Region Gotland äger marken men det är Lärbro IF som sköter all drift och underhåll själva. Vi har som alla föreningar rätt att söka driftstöd enligt Region Gotlands villkor men det är helt upp till oss medlemmar och den styrelsen de väljer att sköta och vårda den anläggning det är och det arv vi bär med oss.

Lärbro IF´s syfte är att erbjuda barn och ungdomar i Lärbro med omnejd möjligheten till roliga, fostrande och hälsosamma fritids-aktiviteter. Vi vill också erbjuda aktiviteter för vuxna med friskvårdsinriktning och på motionsnivå för att främja välbefinnandet och stärka gemenskapen i bygden.

Vi har i dagsläget ca 300 medlemmar var av det är rätt så lika mellan killar och tjejer men det är ca 65% i åldrarna 7-20år.