Medlem i Lärbro IF

Since 1925

Medlemsavgift 2023

Stödmedlem 100kr/år

Individ 200kr/år 

Familjemedlem 300kr/år

PG 188693-6

I samband med din medlemsansökan så betalar du också in din medlemsavgift till vårt

PG-konto 188693-6

Vi fakturerar inte medlemsavgifter utan man ansvarar själv för att betala in avgiften. För att sedan fortsätta sitt medlemskap i föreningen så betalar man in sin medlemsavgift varje år i januari. Ange namn på den du betalar avgiften för samt om du betalar familjemedlemskap så maila gärna namn ocn personnr till kansli@larbroif.se 

Lärbro IF vill vara en förening alla ska ha möjlighet att vara medlem i. Som medlem hos oss kan du delta i alla våra akititeter, förutom spinningen där du köper separata biljetter/klippkort. Ev. licensavgifter/tävlingsavgifter eller liknande kan förekomma och betalas av medlemmen själv utöver medlemsavgiften. Om sådan avgift förkommer kommer information om det från ledare till berörda medlemmar.